gestio_de_riscos
seguretat_en_el_treball

A gespreven, sccl entenem la seguretat en el treball més com una eina de rendibilitat i bones pràctiques empresarials, que no pas com a un mer imperatiu legal.

Treballem la seguretat de forma personalitzada i conjuntament amb totes les persones implicades en el procés, des del propi treballador fins al responsable últim de la seguretat a l'empresa.

Els nostres plans de prevenció s'adapten a les necessitats reals específiques de cadascun dels nostre clients.

Detectem els factors de risc, tant tècnics com professionals de cada lloc de treball, i dissenyem el pla de mesures preventives  i/o correctives necessàries que permet minimitzar-los i gestionar-los adequadament.

En relació a la seguretat en el treball, us oferim:

botó_groc 

plans de seguretat globals, no només enfocats a les mesures preventives i/o correctives per evitar accidents de treball, sinó que  també estableixen pautes d’actuació en cas d’incendi i evacuació del centre de treball

botó_groc 

propostes de procediments de treball

botó_groc 

avaluació específica de la maquinaria i eines de treball

botó_groc 

gestió d’equips de protecció individual

botó_groc 

gestió de documentació per a la coordinació d’activitats empresarials

botó_groc 

simulacres d’evacuació als centres de treball

botó_groc 

investigació d’accidents laborals

[Home] [Seguretat en el treball] [Higiene industrial] [Ergonomia i psicosociologia aplicada] [Vigilància de la salut]