gestio_de_riscos
vigilancia_salut

En el desenvolupament de qualsevol tasca laboral i en qualsevol entorn hi ha factors de risc que poden ser negatius per a la salut dels treballadors i, fins i tot, causar malalties laborals o accidents de treball.

Els reconeixements mèdics periòdics permeten detectar aquests riscos per evitar o minimitzar els seus efectes sobre els treballadors, així com determinar l’aptitud mèdica en relació a l’avaluació de riscos del lloc de treball.

gespreven, sccl - Grup Salud Servis us oferim:

botó_groc 

un servei integral en la prevenció sanitària, amb la fiabilitat i confidencialitat que requereix cada empresa

botó_groc 

un servei adaptat a les característiques i especificitats de cada client

botó_groc 

un servei de gestió de documentació en línia per a agilitzar els tràmits i no alterar el ritme de treball de l’empresa

botó_groc 

formació en primers auxilis

A més, disposem d’unitats mòbils per a fer els reconeixements mèdics in situ

unitat_mobil_web
[Home] [Seguretat en el treball] [Higiene industrial] [Ergonomia i psicosociologia aplicada] [Vigilància de la salut]