gestio_de_riscos

A l’actualitat, gespreven sccl ofereix els seus serveis habituals en gestió i prevenció de riscos laborals per mitjŕ del Grup Salud Servis. D’aquesta manera es garanteix el nou requeriment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de disposar d’un servei metge de vigilŕncia de la salut.

Consulta qualsevol de les nostres especialitats:

seguretat_en_el_treball
higiene_industrial
ergonomia_aplicada
vigilancia_salut
gestio i prevencio de riscos
[Home] [Seguretat en el treball] [Higiene industrial] [Ergonomia i psicosociologia aplicada] [Vigilŕncia de la salut]