serveis

Els serveis que oferim als nostres clients són:

gestió i prevencio de riscos laborals

Gestió i prevenció de riscos laborals
A l’actualitat, gespreven sccl ofereix els seus serveis habituals en gestió i prevenció de riscos laborals per mitjà del Grup Salud Servis. D’aquesta manera garantim el nou requeriment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de disposar d’un servei metge de vigilància de la salut.

neteges professionals netes de químics

Neteges professionals netes de químics
El servei de neteja d’espais i oficines sense detergents químics garanteix llocs de treball 100 % saludables i segurs.

informes pericials i professiogrames

Informes pericials i professiogrames
Peritatges judicials, en cas d’accident de treball o malaltia professional, i professiogrames per a casos d’incapacitat laboral, són altres de les especialitats professionals que oferim a gespreven, sccl en l’àmbit de la salut en el treball.

formació

Formació
Oferim diverses activitats de formació, ja que la considerem indispensable per a la prevenció.

 Amb l’objectiu d’abastat tots aquells aspectes que poden contribuir a garantir i millorar la seguretat i la salut dels treballadors d‘una empresa, a gespreven, sccl adaptem els nostres serveis a les necessitats específiques de cada client: Consulta’ns.

[Gestió i prevenció  de riscos laborals] [Neteges professionals  netes de químics] [Informes pericials i  professiogrames] [Formació]